თემა: „ისტორია ლიტერატურაში“

ხელმძღვანელები: ლალი წიკლაური (ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი), გულიკო კიპაროიძე (ისტორიის მასწავლებელი).