(ირმა მასხულიას, დაწყებითი კლასების მასწავლებელს)

საღამოჟამს საცხოვრებელი კორპუსის ეზოში, ირმა მასწავლებლის ბინის ფანჯრებქვეშ დაინთო „გული“. ცაში აფრინდნენ  ფრანები. „ირმა მასწ, გვიყვარხარ“ სკანდირებდნენ ბავშვები. „ მთელი კორპუსი“ გამოეფინა ფანჯრებიდან. ირმა მასწავლებელი ცრემლად იღვრებოდა.