სკოლის შემოქმედებითი მუშაობის ორგანიზატორმა თამუნა ჭელიძემ მიიღო კინგსის ოლიმპიადის გენერალური დირექტორის მადლობის წერილი ოლიმპიადის საორგანიზაციო ჯგუფთან აქტიური თანამშრომლობისათვის.