გამარჯვებულის დიპლომი დაიმსახურა Vკლასის მოსწავლემ – თომა ჭინჭარაულმა.

დაწესდა ყოველწლიური პრიზი:  

ჭადრაკის სასკოლო ტურნირში გამარჯვებულ პირველკასელს გადაეცემა მომავალი სასწავლო წლის განმავლობაში ჭადრაკის წრეში უფასო სწავლების ერთწლიანი ვაუჩერი.

2015-2016 სასწავლო წელს აღნიშნული პრიზი დაიმსახურა I კლასის მოსწავლემ:

ჭადრაკის პედაგოგი: თამარ შენგელია