„ნიკო კეცხოველის კვალდაკვალ“

(ექსპედიცია ზემო აჭარაში)

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების   სამინისტროს,

არასამთავრობო ორგანიზაცია CENN-ის და კერძო სკოლა “ლაშარის” ერთობლივი პროექტი

 “ჩ ე მ ი    გ ზ ა”

ივნისი 2015